Galerie Annette De Keyser

Door het schilderen van beelden van de werkelijkheid zoekt Mariëlle Soons te vatten wat het beeld overstijgt. Ze wil vinden wat de werkelijke betekenis is van wat gemakkelijk waarneembaar lijkt. In de vijf vorige tentoonstellingen in de galerie toonde ze grote schilderijen, hevig en dynamisch van toon. Nu toont ze ook kleine formaten, waarin haar schilderen als het ware opnieuw begint en waarin haar kunst wordt bevraagd en herzien. De beelden zijn nu meer ingetogen, meer teruggetrokken in zichzelf. Maar wat ze openbaren, is even vurig als voorheen.
Om het nieuwe werk te duiden, zijn ook enkele oudere werken in de tentoonstelling opgenomen.


By painting images of reality, Mariëlle Soons tries to capture that which transcends the image. She wants to find the true meaning of what seems easily perceptible. In her five previous exhibitions at the gallery she showed large paintings, intense and dynamic in tone. Now she is also showing small format works in which, as it were, her painting starts all over again and in which her art is questioned and reconsidered. The images are now more subdued, withdrawn more into themselves. But what they reveal is just as ardent as before.
To aid interpretation of the new work, a few earlier works have been included in the exhibition.
Installation View height=
exhibition:
The Naked Soul Ablaze
title:
Installation View
Installation View height=
exhibition:
The Naked Soul Ablaze
title:
Installation View
Installation View height=
exhibition:
The Naked Soul Ablaze
title:
Installation View
Installation View height=
exhibition:
The Naked Soul Ablaze
title:
Installation View
Installation View height=
exhibition:
The Naked Soul Ablaze
title:
Installation View
Installation View height=
artist:
Mariëlle Soons
exhibition:
The Naked Soul Ablaze
title:
Installation View
Installation View height=
exhibition:
The Naked Soul Ablaze
title:
Installation View
Installation View height=
exhibition:
The Naked Soul Ablaze
title:
Installation View
Installation View height=
exhibition:
The Naked Soul Ablaze
title:
Installation View
Installation View height=
exhibition:
The Naked Soul Ablaze
title:
Installation View
Installation View height=
exhibition:
The Naked Soul Ablaze
title:
Installation View
Installation View height=
artist:
Mariëlle Soons
exhibition:
The Naked Soul Ablaze
title:
Installation View
Installation View height=
exhibition:
The Naked Soul Ablaze
title:
Installation View
Installation View height=
exhibition:
The Naked Soul Ablaze
title:
Installation View
Installation View height=
exhibition:
The Naked Soul Ablaze
title:
Installation View
Great Eastern Sun height=
artist:
Mariëlle Soons
exhibition:
The Naked Soul Ablaze
title:
Great Eastern Sun
year:
2012
techniques:
oil on canvas
dimensions:
120 x 85 cm
Somewhere here (Galactic Maya) height=
artist:
Mariëlle Soons
exhibition:
The Naked Soul Ablaze
title:
Somewhere here (Galactic Maya)
year:
2012
techniques:
oil on canvas
dimensions:
60 x 50 cm
Prophet height=
artist:
Mariëlle Soons
exhibition:
The Naked Soul Ablaze
title:
Prophet
year:
2013
techniques:
oil on canvas
dimensions:
65 x 50 cm
Into Your Blues height=
exhibition:
The Naked Soul Ablaze
title:
Into Your Blues
year:
2013
techniques:
oil on canvas
dimensions:
90 x 65 cm
Thunder height=
artist:
Mariëlle Soons
exhibition:
The Naked Soul Ablaze
title:
Thunder
year:
2013
techniques:
oil on canvas
dimensions:
50 x 40 cm